13. 11. 2013  |  Důležité dokumenty

Dokumenty pro dopravce

Smlouvy, nařízení a směrnice, předávací protokoly, vyůčtování atd.

Smlouvy pro dopravce

Smlouva o přepravě věci

Zasilatelská smlouva

Smlouva o zajišťování přeprav ve vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravě

Smlouva o používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách

Nařízení a směrnice

Režim řidičů (561/2006, AETR) - zdroj

AETR (výjimky ve smyslu § 3 novelizované vyhlášky č. 478/2000 Sb.) - zdroj

Tabelární srovnání mezi Nařízením č. ES č. 561/2006 a dohodou AETR. - zdroj

Výjimky ze zákazu jízdy - zdroj

Průvodce k používání kontingentu mnohostranných povolení CEMT - zdroj

ADR 2009

Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)+ přílohy - zdroj

Pro řídiče

Předávací protokol auta řidiči str.1

Předávací protokol auta řidiči str.2

Předávací protokol (telefon)

Vyůčtování financí (pro řidiče)

Potvrzení o převzetí svěřených předmětů

Výhrady pro řidiče při užívání nákladního listu CMR

Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (pro řidiče z povolání) - zdroj

Žádost o vydání karty řidiče - zdroj

Záznam o dopravní nehodě

Výpověď z pracovního poměru (řidič)

Kontrolní list při kontrole přepravy nebezpečných věcí (ADR) - zdroj

Ostatní

Formulář pro zasílání stížností na nepřiměřené pokuty, které byly dopravcům v jednotlivých členských státech uloženy

Dopravní informační systém DOK

Upozornění pro neplatiče

Tyto dokumenty jsou převzaty z jiných zdrojů a je potřebné si je ověřit. Provozovatel tohoto portálu nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené použitím uvedených formulářů.

 


Příbuzné články:


 
 

 


Centrum přeprav - poptávkový systémCentrum přeprav
Specializovaný poptávkový systém

www.centrum-preprav.cz