Historie novinek

Spolek pro výstavbu dálnic D35 a D43 zabezpečí plynulejší realizaci

13.09.2016

Pátý ročník Dopravní konference se uskutečnil v Kongresovém centru Atrium Pardubice. Akce měla velmi zajímavé obsazení přednášejících z řad odborné veřejnosti. V jednotlivých blocích vystoupili například zástupci ministerstva dopravy, Správy železniční dopravní cesty nebo Ředitelství silnic a dálnic. Diskutovalo se nejen o připravovaných legislativních novelách tzv. dopravních zákonů, ale především o vzniku Spolku pro výstavbu dálnic D35 a D43.

V minulosti se objevovaly problémy s výkupy klíčových pozemků pro budoucí komunikace, na území Pardubického kraje například v obci Časy. „V tomto případě reálně hrozilo, že dojde k zahájení vyvlastňovacího procesu, což by znamenalo další zpoždění,“ komentuje pardubický poslanec Martin Kolovratník.
Spolek pro výstavbu dálnic D35 a D43 má několik cílů. „Spolek vznikl jednoznačně proto, abychom napomohli k aktivnímu řešení dopravní problematiky na území Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého a Jihomoravského kraje. V některých případech je patrné, že spolupráce mezi orgány státní správy s orgány krajů nebo samospráv obcí a měst jednoduše vázne,“ dodává.
Spolek chce zlepšit celkovou komunikaci se všemi účastníky a subjekty zapojenými do přípravného procesu výstavby, ale i intenzivně působit na centrální politickou reprezentaci k získání podpory pro další rozvoj dopravní infrastruktury v České republice.
„Členem se může stát prakticky kdokoliv, ať už se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu. Důležité je pouze to, zda má zájem podpořit výstavbu dopravní infrastruktury v České republice a není mu současná situace lhostejná. Samozřejmostí je, že musí souhlasit se stanovami Spolku,“ uzavírá Martin Kolovratník.

Zdroj: eulog.cz
Datum: 13.09.2016 
 

 


Centrum přeprav - poptávkový systémCentrum přeprav
Specializovaný poptávkový systém

www.centrum-preprav.cz