26. 11. 2013  |  Základy pro dopravce

CEMT/ITF

V roce 1953 vznikla Evropská konference ministrů dopravy (CEMT), která se zaměřila na usnadnění mezinárodní pozemní dopravy a integraci mezinárodních trhů.

Mnohostranný kontingent povolení CEMT byl zaveden 1. ledna 1974. Cílem jeho vzniku byla snaha Rady ministrů postupně liberalizovat silniční nákladní dopravu a sjednocovat konkurenční podmínky mezi silničními dopravci jednotlivých zemí. Mnohostranný kontingent povolení CEMT podporuje používání bezpečných vozidel šetrných k životnímu prostředí, přispět má také k  racionálnímu používání vozidel snížením  počtu prázdných jízd.

 

Na základě deklarace, přijaté ministry na setkání v Dublinu v roce 2006, se Evropská konference ministrů dopravy (CEMT) změnila v Mezinárodní dopravní fórum (ITF). Mnohostranný kontingent povolení je však i nadále označován jako mnohostranný kontingent povolení CEMT.

 

Stanovisko sekretariátu CEMT/ITF

Na zasedání Skupiny pro silniční dopravu CEMT konaném dne 23. 4. 2009 bylo potvrzeno dle článku 5.9 průvodce kontingentu CEMT, že nesmí být vyžadována razítka z tranzitních bodů a ani z místa nakládky popř. proclení


Průvodce k používání kontingentu mnohostranných povolení CEMT

http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/E4AE9445-C88B-41F8-A920-F634A6273CE1/0/priruckaCEMT2009MDI.pdf

 

Zdroj: http://www.mdcr.cz

 
 

 


Centrum přeprav - poptávkový systémCentrum přeprav
Specializovaný poptávkový systém

www.centrum-preprav.cz