26. 11. 2013  |  Základy pro dopravce

Oddělení mezinárodní osobní dopravy a správního řízení

Rozděleno na dvě oblasti:

Oblast mezinárodní silniční osobní dopravy:

  • vedení správního řízení ve věcech mezinárodní linkové osobní dopravy (povolovací, resp. licenční řízení)
  • agenda mezinárodní silniční osobní nepravidelné dopravy
  • výkon vrchního státního dozoru v mezinárodní kyvadlové a příležitostné silniční dopravě osob a státního odborného dozoru v mezinárodní linkové osobní silniční dopravě
  • agenda dohody CVR a INTERBUS

Oblast správního řízení:

  • rozhodování o opravných prostředcích ve správním řízení v oblasti silniční dopravy
  • problematika zvláštní odborné způsobilosti úředníků nižších článků státní správy v oblasti silniční dopravy
  • návrh, projednání a publikaci podzákonných norem v oblasti silniční dopravy
  • problematika týkající se podmínek přístupu k povolání dopravce
  • agenda IS CRD

 

Zdroj: http://www.mdcr.cz

 
 

 


Centrum přeprav - poptávkový systémCentrum přeprav
Specializovaný poptávkový systém

www.centrum-preprav.cz