26. 11. 2013  |  Základy pro dopravce

Režim řidičů

(561/2006, AETR, výjimky)

1.  Při provozování vnitrostátní nebo mezinárodní dopravy

v členských státech EU, Švýcarska, Norska, Lichtenštejnska a Islandu musí dopravce zajistit , aby při kontrole řidič předložil záznamy z běžného dne a záznamy použité řidičem v předcházejících 28 kalendářních dnech.

Na celou dobu jízdy se na dopravu vztahuje nařízení (ES) č. 561/2006

 

2.  Při provozování mezinárodní dopravy mimo výše uvedené státy, musí dopravce zajistit, aby při kontrole řidič předložil záznamy za uplynulé dny probíhajícího kalendářního týdne a poslední den týdne předcházejícího, v nichž řídil.

Od 20. září 2010 musí řidič ke kontrole předložit záznamy pořízené v běžném týdnu a v předchozích 15-ti kalendářních dnech a od 20. prosince 2010 pak záznamy za běžný den a předchozích 28 dní, jak vyplývá ze změn provedených v dohodě AETR.

 

3.  Při provozování silniční dopravy, která nespadá do působnosti nařízení (ES) č. 561/2006 (viz výjimky uvedené v čl. 3, písm. b) - i) nařízení, resp. čl. 2 dohody AETR) ani dohody AETR nemusí dopravce zajistit vedení záznamů a ve vozidle nemusí být namontovaný tachograf.

Při provozování silniční dopravy, na kterou se nevztahují články 5-9 nařízení (ES) č. 561/2006 (viz výjimky uvedené v čl. 13 odst. 1) musí dopravce zajistit,aby při kontrole řidič předložil záznamy z právě probíhajícího dne a dne předchozího pokud řídil.

Tyto záznamy mohou být vedeny jako výstup z analogového, digitálního nebo i jiného tachografu či vedeny ručně s náležitostmi stanovenými v § 1a odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě.

Na celou dobu jízdy se u výjimek dle čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 561/2006 na dopravu na území ČR vztahuje prováděcí vyhláška č. 478/2000 k zákonu o silniční dopravě.

Při provozování mezinárodní dopravy se na dopravu mimo území ČR vztahují národní právní předpisy konkrétního státu.

 

Zdroj: http://www.mdcr.cz

 
 

 


Centrum přeprav - poptávkový systémCentrum přeprav
Specializovaný poptávkový systém

www.centrum-preprav.cz