26. 11. 2013  |  Základy pro dopravce

Oddělení nákladní dopravy a SOD

Činnost oddělení:

Nákladní doprava:

 • povolení pro přepravu věcí, včetně projednávání ročních kontingentů zahraničních vstupních povolení a zajišťování výměn těchto povolení
 • povolení CEMT pro kamionovou dopravu
 • eurolicence
 • překlad novel technických příloh Dohody ADR a její publikaci ve Sbírce mezinárodních smluv
 • aplikace Dohody ADR v ČR a její zahrnutí do českých vnitrostátních právních předpisů
 • překlad novel příloh Dohody ATP a jejich publikace ve Sbírce mezinárodních smluv
 • dohled nad školením řidičů provádějících přepravu nebezpečných věcí podle Dohody ADR a vydává Osvědčení o tomto školení na základě úspěšně složené závěrečné zkoušky
 • dohled nad zkouškami bezpečnostních poradců ADR a vydává osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí silniční dopravou
 • vnitrostátní projednávání zvláštních mnohostranných dohod mezi smluvními státy Dohody ADR a jejich uzavírání za ČR ve smyslu Dohody ADR
 • výkon vrchního státního dozoru nad výkonem státního dozoru v silniční dopravě

Státní odborný dozor:

 • výkon státního odborného dozoru mezinárodní linkové silniční dopravě osob a vrchního státního dozoru v oblasti silniční nákladní dopravy
 • statistické údaje a spolupráce s členskými státy EU
 • vydávání kontrolních karet k digitálním tachografům
 • agenda pracovního režimu řidičů a digitálního tachografu

 

Zdroj: http://www.mdcr.cz

 
 

 


Centrum přeprav - poptávkový systémCentrum přeprav
Specializovaný poptávkový systém

www.centrum-preprav.cz