26. 11. 2013  |  Základy pro dopravce

Přeprava zkazitelných potravin (ATP)

Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (dále jen Dohoda ATP)

Byla přijata v Ženevě dne 1. září 1970 ve znění změn a doplňků vypracovaných v létech 1970-77. Návrh Dohody vypracovala Pracovní skupina pro přepravu zkazitelných potravin Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) a do současné doby ji ratifikovalo 45 států (dále jen smluvní strany).

V ČR byla dohoda ATP vyhlášena vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 61/1983 Sb., změny a doplňky byly zveřejněny Sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 54/1998 Sb., č. 92/2000 Sb.m.s.  a 64/2004 Sb.m.s. Návrhy změn a doplňků dohody ATP a jejích příloh schválené výše uvedenou Pracovní skupinou byly na základě ustanovení článku 18 odst. 1 dohody postupně předkládány generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, depozitáři dohody. Sekretariát Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů vydal nové úplné znění dohody ATP, včetně všech změn a doplňků, které vstoupilo v platnost dne 2. ledna 2011 a tímto dnem vstoupilo v platnost i pro Českou republiku.V ČR bylo toto znění vyhlášeno Sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 8/2011 Sb.m.s.

Dohoda ATP se vztahuje na přepravy probíhající po územích nejméně dvou smluvních států. Kromě toho značný počet zemí převzal ATP za základ svých národních předpisů.

 

Dohoda ATP obsahuje

  • ustanovení o specializovaných dopravních a přepravních prostředcích (články 1 a 2)
  • ustanovení o použití specializovaných dopravních a přepravních prostředků pro mezinárodní přepravy určitých zkazitelných potravin (články 3 a 4)
  • různá a závěrečná ustanovení (články 5 až 20)
  • přílohu 1 : Definice a normy specializovaných prostředků pro přepravu zkazitelných potravin; tato příloha má 4 dodatky
  • přílohu 2 : Výběr dopravního nebo přepravního prostředku a teplotní podmínky pro přepravu hluboce zmrazených a zmrazených potravin; příloha má 2 dodatky týkající se monitorování teplot vzduchu a postupu pro výběr vzorků a měření teplot
  • přílohu 3 : teplotní podmínky pro přepravu některých druhů potravin, které nejsou ani hluboce zmrazené ani zmrazené

 

Zdroj: http://www.mdcr.cz

 
 

 


Centrum přeprav - poptávkový systémCentrum přeprav
Specializovaný poptávkový systém

www.centrum-preprav.cz