26. 11. 2013  |  Základy pro dopravce

Maximální časové úseky pro stahování z přístroje i karty řidiče

Dne 22.7.2010 vstoupilo v platnost Nařízení Komise (EU) č. 581/2010 o stanovení maximálních časových úseků pro stahování příslušných údajů z přístroje ve vozidle a z karty řidiče

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (dále jen „Nařízení 561/2006“) stanoví v čl. 10 odst. 5, aby dopravce, který používá vozidla vybavená digitálním tachografem, zajistil, aby se veškeré údaje z přístroje ve vozidle a karty řidiče pravidelně stahovaly.

V souladu s čl. 10 odst. 5 písm. c) Nařízení 561/2006 Komise EU přijala nařízení č. 581/2010 o stanovení maximálních časových úseků pro stahování příslušných údajů z přístroje ve vozidle a z karty řidiče, přičemž stanovené maximální časové úseky nesmí přesáhnout dobu:

a)     90 dnů v případě údajů ze záznamového zařízení ve vozidle

b)     28 dnů v případě údajů z karty řidiče.

Příslušné údaje musí být stahovány tak, aby nedošlo k jejich ztrátě či poškození.

Stanovené maximální časové úseky pro povinné stahování dat platí pouze pokud takové údaje existují (pokud žádná elektronická data za uvedené časové období nejsou na kartě řidiče nebo digitálním tachografu vozidla k dispozici, například vozidlo nebylo v provozu nebo řidič neřídil vozidlo vybavené digitálním tachografem, není samozřejmě nutné nic stahovat).

Ustanovení obsažená v tomto nařízení nabyla účinnosti 1.10.2010.

Podle informací dostupných Ministerstvu dopravy je tato povinnost dopravce kontrolována polskými kontrolory ITD a německým BAG i při silničních kontrolách vozidel přímo z dat o stahování údajů dostupných z digitálního tachografu vozidla. Za zjištěné porušení uvedeného nařízení jsou na místě kontroly také ukládány pokuty.

Zdroj: http://www.mdcr.cz

 
 

 


Centrum přeprav - poptávkový systémCentrum přeprav
Specializovaný poptávkový systém

www.centrum-preprav.cz