26. 11. 2013  |  Základy pro dopravce

Oddělení nákladní dopravy - Legislativa

Při provozování silniční dopravy je nutné dbát na dodržování zejména následujících předpisů:

Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) 11/1975

pro Českou republiku vstoupil v platnost Dodatkový protokol CMR a to dne 13. č ervence 2011

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85

nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě

Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě AETR - (62/2010 Sb.m.s)

Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě AETR - (82/2010 Sb.m.s)

Konsolidované znění Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě AETR - (62/2010 Sb.m.s)

zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

prováděcí vyhláška č. 478/2000 Sb., k zákonu o silniční dopravě

rozhodnutí Komise č. 2007/230/ES o formuláři o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě

vyhláška 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě

Nařízení EPaR (ES) č.1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě

Nařízení EPaR (ES) č.1072/2009, o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy

Nařízení EPaR (ES) č.1073/2009, o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006

Nařízení Komise (EU) č. 581/2010; o stanovení maximálních časových úseků pro stahování příslušných údajů z přístroje ve vozidle a z karty řidiče

 

Zdroj: http://www.mdcr.cz

 
 

 


Centrum přeprav - poptávkový systémCentrum přeprav
Specializovaný poptávkový systém

www.centrum-preprav.cz