26. 11. 2013  |  Základy pro dopravce

Kabotáž, eurolicence, přepravní povolení

Povolovací zařízení

Odbor silniční dopravy, oddělení nákladní dopravy a státního odborného dozoru, se zabývá mimo jiné povolovacím řízením v oblasti mezinárodní nákladní dopravy. Činnost oddělení v této oblasti vychází zejména ze zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a z příslušné prováděcí vyhlášky k němu, dvoustranných mezivládních dohod o mezinárodní silniční dopravě a z Nařízení EP a R. (ES)č. 1072/2009, o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy.

 

Zdroj: http://www.mdcr.cz

 
 

 


Centrum přeprav - poptávkový systémCentrum přeprav
Specializovaný poptávkový systém

www.centrum-preprav.cz