12. 11. 2013  |  Základy pro dopravce

ADR

Přeprava nebezpečných věcí se zakládá na mezinárodní úmluvě ADR.

ADR je dohodou mezi státy a neexistuje tudíž žádný nadnárodní orgán, který by mohl vynucovat její dodržování. V praxi jsou silniční kontroly prováděny smluvními stranami ADR a nedodržení jejích ustanovení může vyústit v uložení sankce národními orgány podle jejich vnitrostátních právních předpisů. Vlastní ADR žádné sankce nestanoví. K 1.1.2007 byly smluvními stranami ADR tyto státy: 

 

Albánie, Ázerbajdžán, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Černá Hora, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kazachstán, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Maroko, Moldavsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina. ADR se vztahuje na přepravy prováděné po území nejméně dvou z výše uvedených smluvních stran. Kromě toho je třeba připomenout, že v zájmu jednotnosti a volného obchodu v Evropské unii (EU) byly přílohy A a B k ADR přijaty členskými státy EU jako základ pro právní úpravu silniční přepravy nebezpečných věcí po jejich území a mezi jejich územími (Směrnice Evropského parlamentu a Rady  2008/68 z 20. října 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí). Některé nečlenské státy EU rovněž přijaly přílohy A a B k ADR jako základ pro svou vnitrostátní legislativu.   

 

ADR označení

 

	BZ01 - ADR č.1 - Náchylné k výbuchu	BZ01 - ADR č.1 - Náchylné k výbuchu
	BZ01.3 - ADR č.1.3 - Náchylné k výbuchu	BZ01.3 - ADR č.1.3 - Náchylné k výbuchu
	BZ01.4 - ADR č.1.4 - Náchylné k výbuchu	BZ01.4 - ADR č.1.4 - Náchylné k výbuchu
	BZ01.5 - ADR č.1.5 - Náchylné k výbuchu	BZ01.5 - ADR č.1.5 - Náchylné k výbuchu
	BZ01.6 - ADR č.1.6 - Náchylné k výbuhu	BZ01.6 - ADR č.1.6 - Náchylné k výbuhu
	BZ01.6N - ADR č.1.6 N - Náchylné k výbuchu	BZ01.6N - ADR č.1.6 N - Náchylné k výbuchu
	BZ02a - ADR č.2 - Nehořlavý nejedovatý plyn	BZ02a - ADR č.2 - Nehořlavý nejedovatý plyn
	BZ02b - ADR č.2 - Nehořlavý nejedovatý plyn	BZ02b - ADR č.2 - Nehořlavý nejedovatý plyn
	BZ02.1a - ADR č.2 - Nebezpečí požáru - hořlavé kapaliny	BZ02.1a - ADR č.2 - Nebezpečí požáru - hořlavé kapaliny
	BZ02.1b - ADR č.2 - Nebezpečí požáru - hořlavé kapaliny	BZ02.1b - ADR č.2 - Nebezpečí požáru - hořlavé kapaliny
	BZ02.3 - ADR č.2 - Jedovatá látka	BZ02.3 - ADR č.2 - Jedovatá látka
	BZ03a - ADR č.3 - Nebezpečí požáru - hořlavé kapaliny	BZ03a - ADR č.3 - Nebezpečí požáru - hořlavé kapaliny
	BZ03b - ADR č.3 - Nebezpečí požáru - hořlavé kapaliny	BZ03b - ADR č.3 - Nebezpečí požáru - hořlavé kapaliny
	BZ04.1 - ADR č.4.1 - Nebezpečí požáru - hořlavé tuhé látky	BZ04.1 - ADR č.4.1 - Nebezpečí požáru - hořlavé tuhé látky
	BZ04.2 - ADR č.4.2 - Samozápalné látky	BZ04.2 - ADR č.4.2 - Samozápalné látky
	BZ04.3a - ADR č.4.3 - Nebezpečí vyvíjení hořlavého plynu při styku s vodou	BZ04.3a - ADR č.4.3 - Nebezpečí vyvíjení hořlavého plynu při styku s vodou
	BZ04.3b - ADR č.4.3 - Nebezpečí vyvíjení hořlavého plynu při styku s vodou	BZ04.3b - ADR č.4.3 - Nebezpečí vyvíjení hořlavého plynu při styku s vodou
	BZ05 - ADR č.5 - Nebezpečí podpory požáru	BZ05 - ADR č.5 - Nebezpečí podpory požáru
	BZ05.1 - ADR č.5.1 - Látka podporující hoření	BZ05.1 - ADR č.5.1 - Látka podporující hoření
	BZ05.2 - ADR č.5.2 - Organický peroxid, nebezpečí požáru	BZ05.2 - ADR č.5.2 - Organický peroxid, nebezpečí požáru
	BZ06.1 - ADR č.6.1 - Jedovatá látka	BZ06.1 - ADR č.6.1 - Jedovatá látka
	BZ06.2a - ADR č.6.2a - Infekční látka - biologické riziko	BZ06.2a - ADR č.6.2a - Infekční látka - biologické riziko
	BZ06.2b - ADR č.6.2b - Infekční látka - biologické riziko	BZ06.2b - ADR č.6.2b - Infekční látka - biologické riziko
	BZ06.2c - ADR č.6.2c - Infekční odpad - biologické riziko	BZ06.2c - ADR č.6.2c - Infekční odpad - biologické riziko
	BZ07a - ADR č.7a - Radioaktivní látka v kusech kateg. I.	BZ07a - ADR č.7a - Radioaktivní látka v kusech kateg. I.
	BZ07b - ADR č.7b - Radioaktivní látka v kusech kateg. II.	BZ07b - ADR č.7b - Radioaktivní látka v kusech kateg. II.
	BZ07c - ADR č.7c - Radioaktivní látka v kusech kateg. III.	BZ07c - ADR č.7c - Radioaktivní látka v kusech kateg. III.
	BZ07d - ADR č.7d - Radioaktivní látka představující nebezpečí	BZ07d - ADR č.7d - Radioaktivní látka představující nebezpečí
	BZ07e - ADR č.7e - Látka představující nebezpečí	BZ07e - ADR č.7e - Látka představující nebezpečí
	BZ08 - ADR č.8 - Žíravá látka	BZ08 - ADR č.8 - Žíravá látka
	BZ09 - ADR č.9 - Různé látky	BZ09 - ADR č.9 - Různé látky
	BZ10 - Značka - chránit před vlhkem č.10	BZ10 - Značka - chránit před vlhkem č.10
	BZ11 - Značka - touto stranou nahoru č.11	BZ11 - Značka - touto stranou nahoru č.11
	BZ11a - Značka - touto stranou nahoru č.11	BZ11a - Značka - touto stranou nahoru č.11
	BZ12 - Křehké zboží nebo opatrně zacházet č.12	BZ12 - Křehké zboží nebo opatrně zacházet č.12
	BZ12a - Křehké zboží nebo opatrně zacházet č.12	BZ12a - Křehké zboží nebo opatrně zacházet č.12
	BZ13 - Sdružená značka č. 10, 11, 12 - chránit před vlhkem, touto stranou nahoru, křehké zboží - opatrně zacházet	BZ13 - Sdružená značka č. 10, 11, 12 - chránit před vlhkem, touto stranou nahoru, křehké zboží - opatrně zacházet
	BZ14 - LQ - LIMITED QUANTITY - omezené množství	BZ14 - LQ - LIMITED QUANTITY - omezené množství
	BZ15 - Marine pollutant - škodlivé látky	BZ15 - Marine pollutant - škodlivé látky
	BZ16 - Opatrně přesouvat	BZ16 - Opatrně přesouvat

 

Zdroj www.mdcr.cz 

 
 

 


Centrum přeprav - poptávkový systémCentrum přeprav
Specializovaný poptávkový systém

www.centrum-preprav.cz