13. 11. 2013  |  Nákladní auta

Nákladní automobil

Nákladní automobil či lidově náklaďák je typem užitkového automobilu, sloužícím hlavně pro přepravu užitečného nákladu nad 1500 kilogramů. Může jít o menší automobily s nosností několika tun, nebo i o velké kamiony s návěsem nebo jedním až dvěma přívěsy s nosností desítek tun. Dodávka nebo pick-up se za nákladní automobil většinou nepovažuje. Jedná se o vícestopé motorové vozidlo, které bývá velmi často poháněno vznětovým spalovacím motorem.

Nákladní automobil

Nákladní automobil či lidově náklaďák je typem užitkového automobilu, sloužícím hlavně pro přepravu užitečného nákladu nad 1500 kilogramů. Může jít o menší automobily s nosností několika tun, nebo i o velké kamiony s návěsem nebo jedním až dvěma přívěsy s nosností desítek tun. Dodávka nebo pick-up se za nákladní automobil většinou nepovažuje. Jedná se o vícestopé motorové vozidlo, které bývá velmi často poháněno vznětovým spalovacím motorem.

Dělení nákladních automobilů

Podle druhu přepravy a pracovního zaměření, nákladní automobily dělíme na :

Poznámky

 • Speciální typy nákladních automobilů mohou převážet celou řadu dalších specializovaných strojů, nástrojů, přístrojů či technologických zařízení, které jsou používány v mnoha oborech lidské činnosti například
  • autojeřáby
  • autobagry
  • cisternové vozy
  • přepravníky automobilů
  • pumpy na beton
  • betonážní mixy
  • přenosové telekomunikační vozy
  • vysokozdvižné plošiny
  • pojízdné prodejny
  • pojízdné knihovny
  • požárnické vozy
  • transfúzní autobusy
  • automobily pro přepravu rozměrných či těžkých nákladů
  • vozidla pro přepravu živých zvířat
  • pojízdné zemědělské či telekomunikační dílny.
  • vozidla pro přepravu sypkých hmot
  • vozidla pro speciální použití
   • Speciálním typem nákladního automobilu určeného pro hromadnou přepravu osob je v tomto širším smyslu slova vlastně i vozidlo označované jakožto autobus (jakožto autobus mohou zejména na venkově sloužit i některé speciálně upravené, původně skříňové, dodávkové nákladní automobily - slangově bývají někdy označované jako „bednobus“).
   • Některé nákladní automobily mohou být řešeny jakožto obytné respektive jako obytné autobusy, velmi často se také jedná o upravené nákladní automobily (mobilní karavan)
 • Nákladní automobil doznal použití v celé řadě lidských činností, kromě vlastní silniční dopravy existuje jeho další využití i dalších oborech lidské činnosti, velmi významné je jeho využití i při provozu mimo silnici například v :
  • zemědělství
  • vojenství
  • lesnictví a vodohospodářství
  • hornictví
  • stavebnictví

 

 

Kamion

Kamion nebo kamión (z angličtiny často truck) je v odborné terminologii jízdní souprava nákladního automobilu s celkovou hmotností nad 12 tun s návěsem nebo přívěsem.

Základní typy souprav jsou: návěsová, s vlekem (tandemovým nebo klasický) a více návěsová (případně kombinovaná)

Pro kamiony je celosvětově nejrozšířenější typ přípojného vozidla návěs.

Návěs pro kamion leží částí své hmotnosti, na tzv. točně, na nápravě jiného vozidla (sedlového tahače nebo jiného přípojného vozidla vybaveného točnou). K tažení návěsu je uzpůsoben sedlový tahač, což je vozidlo s točnou nad zadní nápravou (nápravami). Přívěs tandemový má oj pevně spojenu s kostrou a všemi nápravami vleku. Přívěs klasický nebo-li s řízenou nápravou je nejstarším typem přípojného vozidla pro moderní kamion. Technicky je nejpodobnější vleku za traktor. Má řiditelnou oj a proto minimálně dvě nápravy z nichž alespoň jednu na kostře vleku a jednu na řiditelné oji.

Rozměry a hmotnost

Rozměry a celková hmotnost jízdní soupravy se řídí předpisy příslušných států, kde je kamion provozován

Nadměrný náklad

Úřady jednotlivých zemí mohou povolit i jednorázové (případně s delší platností) výjimky pro rozměry i hmotnost, aby bylo možno přepravit po silnici náklad, který není technicky nebo technologicky možno rozdělit na menší části(například monolitické mostní pilíře, větší průmyslové reaktory, obří turbíny, části větrných elektráren, domy a jejich části apod.)

Výbava vozidla

Je zpravidla zcela podřízena potřebám dálkové přepravy. Vozidla jsou často vybavena i více nádržemi schopnými pojmout dostatečné množství paliva na dlouhé trasy (volitelně od sta až k 1500 litrům paliva). Potřeba nízké poruchovosti a maximální životnosti vybavila kamiony vznětovými pomaluběžnými motory značného zdvihového objemu (v průměru od 11000 do 16000 ccm) s životností i několika miliónů km. Pro běh motorů o výkonu v průměru od 400 do 600 koňských sil se většinou používá jako palivo motorová nafta. Kabina je vybavena pro život posádky na dlouhých cestách (jednu nebo dvě osoby) a sériově disponuje lehátky nebo prostorem na spaní a druhým, odděleným vytápěním, nezávislým na motoru. Vozidla většinou disponují i tzv. odlehčovací brzdou (viz motorová brzda, retardér).

Rozdíly zemí světa v normách povolených rozměrů

Evropský typ kamionu má nejpřísněji stanovené rozměrové a hmotnostní limity: Výška 4,0 metrů x šířka 3 metry x délka v závislosti typu soupravy (návěs 16,5 m, tandem 18,5 m, vlek až do 20 metrů). Podmínky se drobně liší i v rámci EU (například v Irsku je maximální výška až 4,5 m, což umožňuje efektivně používat velkoprostorové vícepodlažní návěsy. Některé země tolerují i lehce delší soupravy (např. Nizozemí, Velká Británie, Irsko, Itálie atd.).[zdroj?] Česká republika je dle vzoru Německa z hlediska rozměrů silničních vozidel přísnější. Z hlediska ekologie většina evropských kamionů splňuje normu EURO 3, novější i normu EURO 4 nebo EURO 5. Tato vozidla, splňující přísnější normu, musejí být pro splnění ekologické normy vybaveny buď systémem Selektivní katalytické redukce (SCR), který pro svou činnost potřebuje jako aditivum roztok močoviny (obchodní jméno AdBlue), nebo technologií EGR. Všechny novější Evropské kamiony musí být vybaveny omezovačem rychlosti nastaveným na 85 km/h (55 mph).

Americký typ kamionu většinou se jedná o jedno-návěsovou soupravu. Tahač je však zpravidla delší než u evropského typu a většinou používá kabinu typu T (to znamená, že má tzv. čumák).

Australský (švédský) typ kamionu má prakticky neomezenou délku a pro dopravy na velké vzdálenosti se běžně používají tzv. silniční vlaky - tedy soupravy s více než jedním přípojným vozidlem (např. tří návěsová souprava).

Země s ekonomikami nezávislými na velkém objemu silniční nákladní přepravy prakticky nemají kamiony kvůli absenci jejich potřeby

 

 

 

zdroj: wikipedie

 

 Příbuzné články:
13.11.2013   DAF
13.11.2013   Iveco
13.11.2013   Man
13.11.2013   Mercedes
13.11.2013   Ranault
13.11.2013   Scania


 
 

 


Centrum přeprav - poptávkový systémCentrum přeprav
Specializovaný poptávkový systém

www.centrum-preprav.cz