15. 11. 2013  |  Svazy dopravy a logistiky

Česká logistická asociace o.s.

Česká logistická asociace o.s. (dále jen ČLA) byla založena v roce 1993 jako nezisková, zájmová společenská organizace zaměřená na problematiku logistiky a její aplikace v hospodářské praxi.

Česká logistická asociace o.s.

V roce 2001 se ČLA stala řádným členem Evropské logistické asociace (ELA) se sídlem v Bruselu a v roce 2004 členem Evropské certifikační rady pro logistiku (ECBL) a tím i národním certifikačním orgánem manažerů – specialistů v oblasti logistiky.

Hlavním posláním ČLA je zajišťovat svým členům odbornou pomoc při řešení logistických problémů, být platformou pro vzájemnou komunikaci s odborníky z oblastí mimo logistiku, šířit informace o logistice a spolupracovat s logistickými asociacemi a obdobnými organizacemi v České republice a zahraničí.

Činnost ČLA se řídí stanovami. Členy ČLA mohou být právnické i fyzické činné v oblasti logistiky. Řídícím a výkonným orgánem ČLA je prezídium, které je volené konferencí členů na období pěti let. Současné složení prezídía je uvedeno zde. Hlavním kontaktním místem ČLA je její sekretariát.

Členové ČLA jsou zejména právnické osoby působící v oblasti logistiky. Současné složení členské základny je uvedeno zde.

Pro přístup k dalším informacím použijte navigaci v horní liště.

Zdroj: http://www.czech-logistics.eu/onas/Příbuzné články:
15.11.2013   ČESMAD BOHEMIA
15.11.2013   SVAZ DOPRAVY
15.11.2013   Svaz spedice a logistiky České republiky


 
 

 


Centrum přeprav - poptávkový systémCentrum přeprav
Specializovaný poptávkový systém

www.centrum-preprav.cz