05. 12. 2013  |  Dopravní informace

Systém TIR v Rusku po 1. 12. 2013

V návaznosti na prodloužení záruční smlouvy ruskému sdružení ASMAP Federální celní službou do 1. 7. 2014 se sice podařilo oddálit kolaps systému TIR v Rusku

nicméně dodatečná opatření Federální celní služby zůstávají nadále v platnosti. Federální celní služba tak nesplnila dohodu s vicepremiérem  Šuvalovem z 26. 11. 2013, kde bylo dohodnuto zajištění řádného fungování systému TIR v Rusku.

Podle informace zveřejněné Federální celní službou na jejím webu dne 2. prosince 2013 nejsou karnety TIR akceptovány nadále níže uvedenými celními úřady:

Centrální, Jižní, Severo-kavkazský, Volžský, Uralský, Sibiřský, Dálný východ, Domodědovo, Šeremetěvo, Vnukovo, Poskovský, Sebežský, Kingiseppský a Kaliningradský. 

Dodatečná opatření se nevztahují na celní úřad Vybor, Karelia a Murmansk. Zároveň se dodatečná opatření nevztahují na operace TIR zahajované v Euroasijské celní unii v Bělorusku a Kazachstánu.
 
Karnety TIR, které budou odmítnuty ruskými celními orgány a u kterých bude doloženo zaplacení dodatečné záruky, budou cenově refundovány. IRU a naše sdružení je připraveno poskytnout dopravcům právní pomoc při případné žalobě podané na ruskou celní správu.
 
IRU nyní podniká kroky na všech úrovních ve spolupráci se všemi zúčastněnými stranami v Rusku a na mezinárodní úrovni  k vyřešení celé situace, která má negativní dopad nejen na mezinárodní obchod, ale i na ruskou ekonomiku. Dne 3. - 4.  prosince 2013 se koná zasedání Výkonné rady TIR, kde bude tato záležitost projednávána.
 
 
Zdroj: www.prodopravce.cz
 
 

 


Centrum přeprav - poptávkový systémCentrum přeprav
Specializovaný poptávkový systém

www.centrum-preprav.cz