06. 11. 2013  |  Mýto a poplatky

MÝTO CZ

Užití dálnic, rychlostních silnic a vybraných silnic I.třídy v České republice

Mýtný systém

Užití dálnic, rychlostních silnic a vybraných silnic I.třídy v České republice
vozidly s povolenou hmotnost více než 3,5 tuny podléhá úhradě mýtného (výkonovému zpoplatnění).

Tato vozidla nemají povinnost mít vylepen časový kupón.

Zpoplatněné komunikace a jejich úseky jsou vymezeny dopravními značkami

  • IP 14 a,b ... Dálnice, Konec dálnice
  • IP 15 a,b ... Silnice pro motorová vozidla, Konec silnice pro motorová vozidla
  • IP 15 c,d ... Mýtné, Konec mýtného

Elektronický mýtný systém

Vozidla, která podléhají mýtnému, jsou povinně vybavena malým elektronickým zařízením - palubní jednotkou - které komunikuje s mýtným systémem.

Povinnost vybavení jednotkou premid platí i pro vozidla zpoplatněných kategorií, která jsou ze zákona osvobozena od placení mýtného (např. vozidla IZS a ozbrojených sil).

Pro vozidla s metalizovaným čelním sklem je určena palubní jednotka premid plus vybavená venkovní anténou.

Mýtné za užití konkrétního mýtného úseku je účtováno v okamžiku vzniku mýtné transakce - záznamu průjezdu vozidla mýtným bodem (pod mýtnou stanicí, příslušnou danému mýtnému úseku).

Mýtná povinnost vzniká i v případě, kdy při míjení konkrétního mýtného bodu nebyla zaznamenána mýtná transakce, ale z jiných záznamů v systému elektronického mýtného je zřejmé, že vozidlo použilo zpoplatněný mýtný úsek.

Sazbu mýtného za užití 1 km zpoplatněné komunikace stanovuje Nařízení Vlády ČR č. 354/2011 Sb.

Sazba se liší podle počtu náprav a emisní třídy vozidla. Mýtné za užití konkrétního úseku je dáno násobkem sazby a délky úseku - viz. tabulka tarifů za mýtné úseky ke stažení zde.

O zaúčtování mýtného za úsek je řidič informován při průjezdu mýtnou stanicí akustickým signálem palubního elektronického zařízení - jednotky premid. Řidič vozidla může jet v libovolném jízdním pruhu, nemusí snižovat rychlost jízdy, ani zastavovat. Mýtné je účtováno automaticky bez jeho zásahu.

Tabulka sazeb mýtného

Mýtné sazby pro vozidla [Kč/km] pro ostatní dobu v týdnu
  emisní třída Euro 0-II emisní třída Euro III-IV emisní třída Euro V+
  počet náprav
  2 3 4+ 2 3 4+ 2 3 4+
D+R 3,34 5,67 8,24 2,61 4,45 6,44 1,67 2,85 4,12
silnice I.třídy 1,58 2,74 3,92 1,23 2,14 3,06 0,79 1,37 1,96

 

Mýtné sazby pro vozidla [Kč/km] pátek od 15.00 do 21.00
  emisní třída Euro 0-II emisní třída Euro III-IV emisní třída Euro V+
  počet náprav
  2 3 4+ 2 3 4+ 2 3 4+
D+R 4,24 8,10 11,76 3,31 6,35 9,19 2,12 4,06 5,88
silnice I.třídy 2,00 3,92 5,60 1,56 3,06 4,38 1,— 1,96 2,80

 

Mýtné sazby pro autobusy [Kč/km]
  emisní třída Euro 0-II emisní třída Euro III-IV emisní třída Euro V+
D+R
silnice I.třídy
1,38 1,— 0,80

 

Mýtný kalkulátor

 Příbuzné články:
07.11.2013   Mýto ve Francii
07.11.2013   Mýto v Maďarsku
06.11.2013   Mýto SK
06.11.2013   Mýto v Chorvatsku
06.11.2013   Mýto v Rakousku
06.11.2013   Mýto v Německu


 
 

 


Centrum přeprav - poptávkový systémCentrum přeprav
Specializovaný poptávkový systém

www.centrum-preprav.cz