20. 11. 2013  |  Právnická pomoc

Midesta

Společnost MIDESTA, s.r.o. vznikla 19. května 2006.

Zabývá se nákupem, prodejem a realizací pohledávek. Společnost se specializuje jednak na řešení obtížně vymahatelných pohledávek vyšších nominálních hodnot s delší dobou po splatnosti, např. pohledávky vůči subjektům v konkurzním řízení , nebo naopak nákupem a prodejem pohledávek vůči bonitním subjektům / stát a jím vlastněné subjekty, velké průmyslové a finanční společnosti/, přičemž nehrazení tohoto druhu pohledávek je zpravidla způsobeno jejich sporností, tj. jsou předmětem soudních sporů. Nákup pohledávek je kryt částečně z vlastních zdrojů společnosti, popřípadě z vlastních zdrojů mateřské společnosti a částečně je financován HVB Bank Czech Republic a.s..

 

Web: http://www.demistar.cz/midesta/

Kontakt: http://www.demistar.cz/midesta/kontakt/Příbuzné články:
21.11.2013   RHR 4 DEBET s.r.o.
21.11.2013   Safin Invest
21.11.2013   UB CONSULT, s.r.o
21.11.2013   CCF
21.11.2013   ACZI
21.11.2013   CZ DELTA - SERVICE


 
 

 


Centrum přeprav - poptávkový systémCentrum přeprav
Specializovaný poptávkový systém

www.centrum-preprav.cz